Vuonna 1960 perustettu Kymenlaakson rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Kymenlaakson maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muuta kulttuuritoimintaa toimialueensa 7 kunnan alueella.

Kymenlaakson rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat kymenlaaksolaiset hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen apurahahausta

Kymenlaakson Kulttuurirahastoon maanantaina 29.1.2018 klo 14.00–15.30 Kouvola-talon Honka-saliin (Varuskuntakatu 11, Kouvola).

Tarjolla ajankohtaista hakutietoa, vinkkejä ja neuvontaa Kymenlaakson Kulttuurirahaston apurahojen hakemista suunnitteleville.

Apurahat ovat haettavissa 10.1.–9.2.2018.