Vuonna 1959 perustettu Satakunnan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Satakunnan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 20 kunnan alueella.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Satakunnan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Maakuntarahastoa tukevat yksityiset henkilöt ja yhteisöt lahjoituksilla ja testamenteilla. Lahjoittaja voi perustaa Satakunnan rahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan kulttuurin asiantuntijoista koostuva 11-jäseninen hoitokunta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Risto Kupari.