Vuonna 1961 perustettu Pohjois-Karjalan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Pohjois-Karjalan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 14 kunnan alueella.

Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoille, maakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin.

Pohjois-Karjalan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Maakuntarahastoa tukevat yksityiset henkilöt ja yhteisöt lahjoituksilla ja testamenteilla. Lahjoittaja voi perustaa Pohjois-Karjalan rahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan kulttuurin asiantuntijoista koostuva 9-jäseninen hoitokunta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, fil. lis. Asko Saarelainen. Pohjois-Karjalan rahaston sihteeri on tradenomi Helka Hokkanen.