Pohjois-Pohjanmaan rahasto perustettiin vuonna 1954, jolloin se kuului Kainuun ja Lapin rahastojen kanssa yhteiseen rahastoon. Vuonna 1968 Pohjois-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa. Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto toteuttaa tarkoitustaan, maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 29 kunnan alueella. Osa toimialueen kunnista on yhteisiä Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Maakuntarahastoa tukevat yksityiset henkilöt ja yhteisöt lahjoituksilla ja testamenteilla. Lahjoittaja voi perustaa maakuntarahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää 11-jäseninen hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, professori Jari Sivonen. Rahaston sihteerinä toimii kasvatustiet. maisteri Jetta Liukkonen.