Pirkanmaan rahasto on perustettu vuonna 1961. Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta ja toteuttaa tarkoitustaan, Pirkanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 22 kunnan alueella.

Rahaston tärkein tehtävä on apurahatoiminta. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Pirkanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomille aloille. Muita aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaavat asiamies, HSO-sihteeri Silja Minkkinen-Poikolainen ja sihteeri, yhteiskuntatieteiden maisteri Kati Vastamäki.