Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on saanut vastaanottaa 320 000 euron testamenttilahjoituksen.

Lahjoituksella perustetaan Pohjois-Pohjanmaan rahaston yhteyteen Eeva, Esko ja Timo Laapaksen nimikkorahasto. Rahasto perustuu musiikinopettaja Eeva Laapaksen (s. Iisalmessa 29.12.1921, kuollut Oulussa 23.9.2007) ja muusikko Esko Laapaksen (s. Konnevedellä 22.9.1935, kuollut Oulussa 10.6.2012) testamenttiin ja kunnioittaa nimessään heidän poikansa Timon (s. 14.3.1962 Kajaanissa, kuollut 31.10.1981 Oulussa) muistoa.

Rahaston tarkoituksena on tukea musiikin opiskelua sekä koti- että ulkomailla apurahoja jakamalla tai muilla sopivilla tavoilla. Eeva, Esko ja Timo Laapaksen rahaston jakovuoroisuudesta ja jaettavasta tuesta ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan rahaston apurahatoiminnan yhteydessä.

Yksityishenkilö tai yhteisö voi perustaa Suomen Kulttuurirahastoon tai sen maakuntarahastoon nimikkorahaston. Rahaston ohjesäännöllä voi ohjata varat käytettäväksi tieteen ja taiteen tukemiseen tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Nimikkorahasto voi jakaa apurahoja vuosittain tai tietyin väliajoin tuottonsa mukaisesti.