Maakunnallisten soitinten ensimmäinen hakuaika oli 15.12.2006-15.1.2007. Soittimia lainataan konservatorioiden opiskelijoille ja muille alueella vaikuttaville korkeatasoille muusikoille.

Lisätietoa hausta Suomen konservatorioliitto ry:stä www.consa.fi

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen konservatorioliitto - Finlands konservatorieförbund r.y. solmivat v. 2005 yhteistyösopimuksen maakunnallisista soittimista. Kulttuurirahaston tuella on hankittu maakunnallisten linjauksien ja -toiveiden mukaan soittimia miljoonalla eurolla Konservatorioliiton jäsenoppilaitoksiin. Kulttuurirahasto omistaa soittimet, ja Konservatorioliitto vastaa niiden lainaustoiminnasta kahdentoista jäsenkonservatorionsa kautta.