Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen Myrsky- hanke sai Suomen UNICEFin vuoden 2010 Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen.

Suomen UNICEF kokee merkittävänä, että Suomen Kulttuurirahasto on kääntänyt katseensa tavallisiin nuoriin ja halunnut voimaannuttaa heitä. Nuoret jakautuvat yhä selvemmin menestyjiin ja häviäjiin, ja tarvitsevat näitä erilaisia taustajoukkoja kiinnittyäkseen yhteiskuntaan. Myrsky-hanke antaa heille rohkaisevia esimerkkejä, konkreettista tekemistä ja luo sitä kautta onnistumisen kokemuksia.

"Olemme kovin kiitollisia UNICEFin myöntämästä tunnustuksesta, joka vahvistaa uskoa Myrskyn tarpeellisuuteen. Myrsky-hanke on todistanut, että taiteen avulla voidaan tehokkaasti tukea nuorten hyvinvointia. Kun meidän hankkeemme on nyt päättymässä, toivomme, että sen kaltainen toiminta vakiintuisi Suomeen laajemminkin", toteaa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Myrsky-hankkeessa halutaan kulttuurin ja taiteen avulla vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja heidän sosiaaliseen ja henkiseen kehitykseensä. Se on suunnattu 13-17-vuotiaille nuorille, kiinnittäen erityistä huomiota syrjäytymisuhan alla oleviin, ns. katvenuoriin.

Suomen Kulttuurirahasto on sitoutunut Myrsky-hankkeeseen kolmeksi vuodeksi (2008-2011) neljällä miljoonalla eurolla. Paikallisen toiminnan aloittamisessa avainasemassa ovat nuorten kanssa työskentelevät aikuiset: ammattitaiteilijat, opettajat, nuorisotyöntekijät ja viranomaiset. Nämä paikallistoimijat hakevat hankerahaa soveltuville projekteilleen Myrsky -hankkeesta. Tavoitteena on juurruttaa eri puolilla syntyvät hankkeet pitkäjänteiseksi toiminnaksi.

Suomen UNICEF jakaa Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen nyt seitsemättä kertaa.