Turun yliopistossa maantieteeseen väitöskirjaa tekevä Riina Lundman tutkii julkisia tiloja ja niiden väliaikaista kulttuurikäyttöä osana kaupunkikehitystä. Väitöstutkimukseensa hän sai kokovuotisen apurahan Varsinais-Suomen kulttuurirahastolta vuonna 2012.

Väitöstutkimuksessaan Riina Lundman tarkastelee kolmen esimerkkitapauksen valossa julkisen kaupunkitilan hyödyntämistä erilaisissa tapahtumissa. Hän pohtii myös tilan julkisuutta sekä tapahtuman ja julkisen tilan välistä suhdetta. Yksi tapausesimerkki on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden Turku365-hanke, jossa taidetta tuotiin julkisiin tiloihin, kaduille, toreille puistoihin.

– Avoimet kulttuuritapahtumat tekevät tiloista julkisia ja osallistavat ihmisiä, mutta ne voivat samalla rajata toisenlaista käyttöä pois. Muut tutkimuksessani mukana olevat hankkeet ovat myös Kaupunginosaviikot ja Taideslummi-tapahtuma, joka kuuluu kulttuuripääkaupunkivuoden rinnakkaistapahtumaan, alakulttuuripääkaupunkihankkeeseen, tutkija kertoo.

– Päädyin tutkimusaiheeni pariin vuonna 2010 Street Life -hankkeen myötä. Hanke oli osa kulttuuripääkaupunkivuotta, ja siinä tarkasteltiin julkisten tilojen käyttöä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Aihe kiinnosti, ja päätin jatkaa sen tarkastelua väitöskirjan parissa apurahatutkijana.
 
Lukioaikoinaan Lundman oli idealistinen maailmanparantaja, ja maantiede tuntui hänestä oikealta ja kiinnostavalta alalta, koska se tarkastelee ihmisen ja luonnon suhdetta. Sittemmin idealismi on jäänyt osittain taustalle ja tilalle ovat tulleet uudet näkökulmat. Maantieteen parhaiksi puoliksi tutkija katsoo sen monipuoliset ja laaja-alaiset tutkimus- ja työllistymismahdollisuudet.

Oman uran ja tutkimuksen kannalta vaihto-opiskelujakso Tukholmassa 2000-luvun alkupuolella oli Lundmanille merkittävä.

– Tukholmassa havahduin siihen, miten monenlaisista näkökulmista asioita voi maantieteessä tarkastella. Siellä oppiaineessa oli vahvasti esillä yhteiskuntakriittinen ja feministinen tutkimusote eli tutkimuskulttuuri oli melko toisenlainen kuin Turussa silloin.

Kulttuuria on kaikkialla

Keskustelu julkisista tiloista on aina ajankohtaista. Sitä, miten kaupunkitilaa käytetään, kuka sitä saa käyttää ja kuka sen käytöstä määrää, pohditaan aina, kun järjestetään avoimia tapahtumia.

– Toivon väitöstutkimukseni tuovan lisää näkökulmia ja lähtökohtia keskusteluun, ja toivottavasti sitä hyödynnetään tulevaisuudessa myös kaupunkisuunnittelussa. Paikallisesti on kiinnostavaa, mitä kulttuuripääkaupunkivuodesta jäi elämään ja mitä uutta se toi alueen kulttuuritarjontaan.

Tieteen ja taiteen rajapinnoista sekä niiden ylittämisistä kiinnostuneelle tutkijalle kulttuuria on joka puolella arkipäivästä juhlaan.

– Kulttuuria on kaikkialla. Esimerkiksi kulkiessani kaupungilla en enää osaa vain nauttia näkemästäni ja kuulemastani, vaan alan heti analysoimaan ja pohtimaan asioita syvemmin, Lundman toteaa naurahtaen.

Viliina Tolvanen
Riina Lundmania haastateltiin 3. tammikuuta 2014.