”Lopettaminen ja aloittaminen ovat tutkimusprosessissa äärimmäisen haastavia vaiheita, joihin saamani rahoitus on ollut todella tärkeää,” filosofian tohtori, tutkija Ilona Hongisto kuvailee apurahan merkitystä työlleen.

Turun yliopiston mediatutkimuksessa post doc -tutkimusta tekevä Ilona Hongisto on saanut Varsinais-Suomen rahastolta apurahaa kahteen otteeseen. Apurahojen turvin hän viimeisteli väitöskirjansa ja alkoi valmistella post doc -tutkimustaan.

Hongisto tutkii dokumentaarista elokuvailmaisua ja keskittyy erityisesti etiikan ja estetiikan suhteeseen.

– Dokumenttielokuvat kertovat tarinoita todellisuudesta. En kuitenkaan ole kiinnostunut siitä, ovatko nuo tarinat täysin tosia, vaan minua kiehtoo, miten dokumenttielokuvat luovat todellisuutta. Miten ne käsittelevät yleisesti hyväksyttyjä totuuksia, muokkaavat niitä ja tarjoavat vaihtoehtoisia tulkintamalleja. Dokumenttielokuvat eivät ainoastaan kerro meille menneistä tapahtumista vaan avaavat näkymiä myös tulevaisuuteen.

Post doc -tutkimuksessaan hän tarkastelee aihetta neuvostoajan jälkeisessä koilliseurooppalaisessa kontekstissa.

– Olen erityisen kiinnostunut siitä, minkälaista tulevaisuuskuvaa koilliseurooppalainen dokumenttielokuva maalaa ja miten se osallistuu Itä-Euroopan uudelleenmäärittelyyn Berliinin muurin murtumisen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisenä aikana.

Mediatutkimuksesta kesällä 2011 väitelleen tutkijan projekti on vahvasti yhteiskunnallinen, sillä se tarkastelee yleisemmin myös sitä, mitä dokumenttielokuva voi tehdä yhteiskunnallisessa murrostilanteessa, miten se voi vaikuttaa sosiopoliittisiin tilanteisiin.
 
Tutkijanuralle Hongistoa veivät uteliaisuus ja halu löytää uusia näkökulmia ja tapoja lähestyä maailmaa. Toisaalta hän kertoo olleensa aina taipuvainen kyseenalaistamaan yleisinä totuuksina pidettyjä asioita.

– Kiinnostuin historiasta ja taiteesta ala-asteella. Opettajamme, joka oli loistava tarinankertoja, kertoi Mesopotamiasta ja etruskeista. Hänen tarinoidessaan saimme samalla kuvittaa kuulemaamme vihkoihimme. Jälkikäteen katsottuna innostukseni tarinoiden, historian ja kuvien väliseen suhteeseen voisi paikantaa noihin vuosiin.

Elokuvia työssä ja vapaa-ajalla

Elokuvat tarinoineen ovat lähellä Hongiston sydäntä myös vapaa-ajalla.

– Onnistuneet elokuvat tarjoavat rikkaita näkemyksiä siitä, miten maailmamme toimii ja miten se voisi toimia. Tässä mielessä fiktio- ja dokumenttielokuvat eivät ole kovinkaan kaukana toisistaan.

Tällä hetkellä Hongisto on tutkijavaihdossa Concordia Universityssä Montréalissa Kanadassa. Työn ohella hän nauttii kaupungin laajasta ja monipuolisesta elokuvatarjonnasta.

– Täällä on lähes joka viikko jollekin teemalle, maalle tai elokuvan lajille omistettu tapahtuma, mikä muistuttaa myös hienoista kotimaisista elokuvafestivaaleista. Yksittäisiin elokuvanäytöksiin verrattuna intensiiviset festivaalit satoine näytöksineen jättävät erityisen voimakkaat jäljet.

Viliina Tolvanen
Teksti perustuu tammikuussa 2014 käytyyn sähköpostihaastatteluun.