Raportti, enintään 3 sivua, lähetetään oman toimintajaksonne päätyttyä asiamies Sakarias Sokalle osoitteeseen PL 35, 40014 JY.

Raportin tulee sisältää seuraavat tiedot:

Perustiedot

 • Osahankkeenne nimi
 • Myönnetyn rahoituksen määrä

Toteutus

 • Toteutusaika
 • Toimintajakson organisointi (kuka teki mitä?)
 • Kuvaus toteutuksesta (mitä?, missä?)
 • Hankkeen liittyminen koulun toimintaan
 • Onnistuminen suhteessa tavoitteisiin oman arvionne mukaan (onnistui yli odotusten – vastasi odotuksia – onnistui kohtalaisesti – onnistui jossain määrin – ei onnistunut)
 • Oliko rahoitus riittävä?
 • Parannusehdotuksia?

Hankkeen vaikutukset

 • Vaikutukset koulun ja taiteilijoiden välisiin yhteistyömuotoihin
 • Arvionne hankkeen aikana syntyneiden / sen vahvistamien suhteiden jatkosta
 • Arvionne taiteen liittämisestä osaksi opetusta / kerhotoimintaa hankerahoituksen päätyttyä omassa koulussanne

Takaisin hankkeen etusivulle