Hämeen rahasto on perustettu vuonna 1960. Se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Hämeen rahasto tukee Kanta-Hämeen maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Hämeen rahaston toimialueeseen kuuluu 11 kuntaa.

Hämeen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Hoitokunta edustaa monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.

Rahaston käytännön asioista vastaa oman päätoimensa ohella asiamies, opettaja, kirjailija Taija Tuominen. Hämeen rahaston sihteeri on tradenomi Iida Honkanen.