Hakijana on koulu. Koulu hakee yhteistyössä taiteilijan kanssa laatimansa budjetin mukaan Keski-Suomen rahastolta avustusta, joka kattaa taiteilijan palkkakulut, pakolliset työantajamaksut, taiteilijan ja oppilaiden matkakulut sekä mahdolliset materiaalikulut.

Koulut vastaavat siitä, että sovittuina kurssiaikoina taiteilijalle on osoitettu oppilaat, tilat ja materiaalit. Koulut osallistuvat hankkeeseen tarjoamalla tilat ja koordinoimalla omat toimintajaksonsa. Koulu (kunta) on toimintajaksojen osalta myös taiteilijan työantaja.

Hakemuksessa tulee esittää selkeästi

  • Toimintajakson suhde koulun muuhun toimintaan
  • Järjestävän koulun yhteystiedot ja koordinoinnista vastaava yhdyshenkilö
  • Toimintajakson kokonaissisältö ja -kesto
  • Kokonaisbudjetti ja seuraavat täsmällisemmät kuluerottelut: ohjaavan taiteilijan työtunnit (ml. valmistelutunnit), taiteilijan matkakulut, mahdolliset oppilaiden matkakulut, mahdolliset materiaalikulut
  • Ohjaavan taiteilijan esittely ja tämän työsuunnitelma

Jos tarvitsette apua taiteilijoiden löytämisessä kehottamme käyttämään olemassa olevia yhteystietopankkeja ja turvautumaan eri taidealojen maakunnallisten organisaatioiden asiantuntemukseen.

Kirjalliset hakemukset osoitetaan Keski-Suomen rahaston hoitokunnalle ja ne on toimitettava viimeistään 15.3.2013 klo 16.00 mennessä Keski-Suomen rahaston toimistoon (Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä).

Takaisin hankkeen etusivulle