Sastamalassa, Jyväskylässä ja Savitaipaleella käynnistyi ystävänpäivänä 14.2.2014 Yhdessä enemmän, nuorten kulttuuria nuorten ehdoilla –nuorisohanke.

Nuorten näköistä kulttuuria

Yhdessä enemmän tuottaa yläkouluikäisten nuorten itsensä näköistä taidepainotteista harrastus- tai kulttuuritapahtumatoimintaa nuorten kotiseudulle ja vahvistaa heidän keskustelu- ja perustelutaitojaan sekä kykyä ottaa huomioon myös muiden nuorten mielipiteet hyvän lopputuloksen tavoittamiseksi. Ehdotuksia tehdään ja näkemyseroja ratkotaan puhumalla ja perustelemalla.

Nuorille varataan varoja, joiden käyttötarkoituksesta he yhdessä päättävät. Tarkoituksena on saada aikaan uutta toimintaa, joka sopii mahdollisimman monelle nuorelle, ja joka mielellään myös kokoaa nuoret yhteisen tekemisen ääreen. Hanke toteutetaan vastuullisesti, niin nuorten kuin aikuistenkin näkökulmasta. Nuoret ehdottavat, perustelevat ja päättävät. Nuorten rinnalla päätös- ja toteutusprosessissa kulkee aikuinen, joka varmistaa, että nuorilla on tarvittava tieto ja osaaminen käytössään päätöksiä tehdessään.

Yhdessä enemmän, nuorten kulttuuria nuorten ehdoilla -hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto ja sen kolme maakuntarahastoa: Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Karjala. Sastamalassa nuorten kulttuuritoimintaan on käytettävissä 20 000 euroa, Jyväskylässä 20 000 euroa ja Savitaipaleella 10 000 euroa.

Lisätiedot:

asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, Pirkanmaan Kulttuurirahasto
puhelin 050 385 7610, etunimi.sukunimi@skr.fi