LAUSUNNONANTAJA

LAUSUNNON LÄHETTÄMINEN
Miten lausunto lähetetään ulkomailta?
Se lähetetään Lausunnonantajan verkkopalvelussa määräaikaan mennessä. Palveluun kirjaudutaan joko suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Mihin osoitteeseen vapaamuotoinen lausunto lähetetään?
Se lähetetään suoraan apurahanhakijalle, joka lataa lausunnon hakemuksensa liitteeksi hakuaikana.

Miksi verkkopalvelussa kirjoittamaani lausuntoa ei ole vastaanotettu? Sen tila on lähetetty vaikka lähetin sen ajat sitten.
Kun lausuntoaika on päättynyt ja ko. keskusrahasto tai maakuntarahasto on ottanut lausunnot käsittelyyn, lausunnon tilaksi muuttuu vastaanotettu.

LAUSUNTOTUNNUS
Kohdistuuko lausunto hakemukseen vaikka en huomannut käyttää apurahanhakijan antamaa lausuntotunnusta?
Kun lausuntotunnusta ei käytetä, lausunto kohdistetaan nimen perusteella.

USEAT SUOSITELTAVAT
Pitääkö apurahanhakijat laittaa keskenään paremmuusjärjestykseen?
Pitää. Se helpottaa hakemuksia arvioivan asiantuntijan työtä huomattavasti. Kollegoiden arvioita arvostetaan.

VAPAAMUOTOINEN LAUSUNTO
Kelpaako käsin kirjoitettu lausunto?

Vapaamuotoinen allekirjoitettu lausunto kelpaa. Anna se apurahanhakijalle liitettäväksi hakemukseen hakuaikana.