APURAHANHAKIJA

APURAHANEUVONTA
Voinko tulla esittelemään hanketta ja keskustelemaan hakemuksesta kanssanne?
Työskentelyapurahan hakemiseen liittyvä neuvonta tapahtuu puhelimitse ja sähköpostitse. Kuluapurahan hakemista keskusrahastosta suunnittelevat voivat lisäksi varata 20 minuutin neuvonta-aikoja puhelimitse (09 612 810). Vierailulla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin. Hakuajan viimeisellä viikolla tapaamisia ei voida järjestää.

APURAHAKAUSI
Voiko apurahaa hakea takautuvasti / muutaman vuoden kuluttua alkavaan työskentelyyn?
Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Työskentelyapurahaa ei yleensä myönnetä, jos rahoitus on olemassa päätösajankohdan jälkeiselle 12 kk:lle. Tarkista päätösajankohdat Hakuoppaan kohdasta Apurahan hakeminen/Tärkeitä päivämääriä.

Esim. keskusrahastosta lokakuussa 2017 haettavalla apurahalla työskentelyn voi aloittaa aikaisintaan helmikuussa 2018 ja viimeistään tammikuussa 2019. Jos työskentely alkaa myöhemmin, hakemuksen voi tehdä lokakuussa 2018.

HAKEMUKSEN JA LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN
Voinko lähettää hakemuksen liitteet / täydentää hakemusta hakuajan päättymisen jälkeen?
Liitteet tulee ladata hakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen. Vain tutkintotodistuksia ja väittelylupia otetaan vastaan hakuajan päättymisen jälkeen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemus-sivulla olevan Hakemuksen hallinta –toiminnon kautta pitää myös ilmoittaa muualta saadusta rahoituksesta ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä. Sitä kautta voi myös muuttaa haettavan apurahan määrää ja peruuttaa hakemuksen käsittelyn.

Olen saanut lausunnon ulkomailla asuvalta lausunnonantajalta allekirjoitettuna pdf-tiedostona. Miten voin toimittaa sen teille? 
Voit ladata sen hakemuksesi liitteeksi hakuaikana. Jos olet jo lähettänyt hakemuksesi verkossa, voit peruuttaa hakemuksen lähetyksen, ladata liitteen hakemukseen ja lähettää sen uudestaan. Hakuajan päättymisen jälkeen lausuntoa ei voi enää toimittaa.

VOINKO HAKEA
Valmistun maisteriksi/tohtoriksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Voinko kuitenkin hakea apurahaa väitöskirjatyöhön/väitöksen jälkeiseen tutkimukseen?

Kerro tilanteesta hakemuksessa ja ilmoita uusi oppiarvosi Kulttuurirahastolle sen varmistuttua. Jos sinulla on väittelylupa, lataa se hakemuksen liitteeksi. Sen voi myös toimittaa jälkikäteen Apurahanhakijan verkkopalvelun kautta (keskusrahaston haussa tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta). Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy Hakemus-sivulta.

Olen tehnyt hakemuksen keskusrahastolle lokakuussa. Voinko siitä huolimatta hakea apurahaa myös maakuntarahastosta, ehtiikö sen tekemään?
Voit hakea, mutta huomaathan, että keskusrahaston apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille noin viikkoa ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä. Hakemuksen voi valmistella maakuntarahastolle ajoissa ja lähettää käsiteltäväksi, jos rahoitus ei järjesty keskusrahaston kautta.

Mistä maakunnasta voin hakea apurahaa? Olen kotoisin Porista, asun Kuopiossa ja teen väitöskirjatyötäni Lapin yliopistossa.
Hakemuksessa tiedustellaan hakijan ja hankkeen yhteyttä maakuntaan, mutta painotukset vaihtelevat maakuntarahastoittain. Kannattaa perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla oleviin maakuntarahastokohtaisiin linjauksiin ja olla tarvittaessa yhteydessä vaihtoehtoisiin maakuntarahastoihin asian selvittämiseksi.

LAUSUNNOT
Ohjautuuko lausunto hakemukseeni vaikka lausunnonantajan nimi puuttuu hakemuksesta?
Jos lausuja käyttää lausuntotunnusta lausuntoa antaessaan, lausunto ohjautuu automaattisesti hakemukseesi. Jos hän ei käytä sitä, lausunto yhdistetään hakemukseen nimesi perusteella.