Suomen Kulttuurirahasto kehitti kulttuurijournalismia kouluttamalla toimittajia.

Suomen Kulttuurirahasto tuki kulttuurijournalismia uudenlaisella toimittajien täydennyskoulutuksella. Tavoitteena oli pysäyttää se kehitys, että kulttuurista kirjoitetaan ja sitä käsitellään mediassa yhä vähemmän. Ensimmäisen kerran syksyllä 2013 järjestetyn koulutuksen kokonaisbudjetti oli noin puoli miljoonaa euroa.

– Älykkäät, hyvinkirjoitetut jutut tuovat lehdille lukijoita, mikä puolestaan lisää lehtien motivaatiota antaa jutuille lisää tilaa. Lukijalähtöisten juttujen kirjoittaminen vaatii toimittajilta yhä monipuolisempaa osaamista. Kritiikkien määrä lehtien kulttuurisivuilla on jatkuvasti laskenut ja kulttuuria käsittelevien juttujen taso on vaihteleva. Kulttuurirahaston pyrkimyksenä on, että suomalaiset saisivat lukea enemmän korkeatasoisia kritiikkejä, kulttuuriuutisia ja -artikkeleita, kertoi Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

– Koulutuksessa on tarkoitus löytää vastaus siihen, mitä kulttuurijournalismi on tulevaisuudessa, minkälaiset kritiikit palvelevat ihmisiä ja miten ihmiset saadaan innostumaan sellaisesta kulttuurista ja tapahtumista, joista he eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita.

Koulutus suunnattiin lehtien ja sähköisten tiedotusvälineiden yleistoimittajille, jotka halusivat suuntautua kulttuuriin sekä kulttuuritoimittajille, jotka halusivat parantaa valmiuksiaan. Tavoitteena oli, että koulutus tuottaa uusia oivalluksia sekä kokeneille että aloitteleville toimittajille ja myös lisää toimittajien yleissivistystä ja tietämystä kulttuurin eri osa-alueista.

Kurssin 20 osallistujaa valittiin 361 hakijan joukosta

Hakemusten suuresta määrästä voidaan päätellä, että kurssi koettiin tarpeelliseksi. Arjavan mukaan hakemukset olivat korkeatasoisia ja suuri osa hakijoista olisi yhtä hyvin voinut olla kurssilla opettajina. Tavoite olikin, että kurssilaiset oppivat myös toisiltaan, joten mukaan valittiin sekä kokeneita että uransa alussa olevia toimittajia.

Pääkaupunkiseudulla asuvia oli valituista enemmistö kuten oli hakijoitakin, mutta myös maakuntalehdet olivat edustettuina. Naisia oli kurssilaisista 13 ja miehiä 7.

Käytännön toteutus

Syksyllä 2013 järjestetty koulutus oli elokuun alusta jouluun kestävä viiden kuukauden mittainen kokonaisuus. Se sisälsi runsaasti itsenäistä työskentelyä sekä yhteensä noin 10 viikkoa tiivistä lähiopetusta pääkaupunkiseudulla hyvien opettajien johdolla. 

Koulutuksen aikana käytiin yhdessä näyttelyissä, teatterissa, konserteissa ja muissa kulttuuritapahtumissa ja tutustuttiin myös suomalaisen kulttuurin kivijalkoihin ja instituutioihin, maakuntien kulttuurisiin erityispiirteisiin ja maakuntalehtien kulttuuritoimituksiin sekä jonkin ulkomaisen median kulttuuritoimitukseen.

Koulutukseen valitut 20 toimittajaa saivat kuukausiapurahan, jonka avulla he voivat jäädä koulutuksen ajaksi pois päivätyöstään.

Koulutukseen haettiin, samoin kuin muita Kulttuurirahaston apurahoja, sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika oli helmi-maaliskuussa 2013. Kurssille valittavilta edellytettiin journalistisen työn perusvalmiuksia.

Mahdollisen seuraavan kurssin järjestämisestä ei ole tehty päätöstä.

Lisätiedot:

Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava,
antti.arjava@skr.fi

Viestintäpäällikkö Annakaisa Tavast,
annakaisa.tavast@skr.fi