Suomen Kulttuurirahaston apurahoja jaetaan seuraaville aloille:

Arkkitehtuuri
Elokuvataide
Farmasia
Filosofia
Historia ja arkeologia
Kasvatustieteet ja opetusala
Kauppatieteet
Kielitieteet
Kirjallisuus ja kaunokirjallinen käännöstyö
Kulttuurin tutkimus
Kuvataiteet
Lastenkulttuuri
Luonnontieteet
Lääketieteet
Maatalous- ja metsätieteet
Media- ja viestintätieteet
Muotoilu ja taidekäsityö
Näyttämötaiteet
Oikeustiede
Politiikan tutkimus
Psykologia
Sosiaalitieteet
Säveltaiteet
Taiteiden tutkimus ja kritiikki
Tanssitaide
Tekniset tieteet
Teologia
Tieteen ja taiteen perusopinnot
Valokuvataide