Tutustu apurahansaajiin

Tällä sivustolla esitellään Varsinais-Suomen rahaston apurahansaajia ja heidän hankkeitaan. Tarinat ovat esimerkkejä siitä, minkälaisia hankkeita olemme vuosien varrella tukeneet taiteen ja tieteen eri aloilta.

Maakunnallisesti merkittävät hankkeet

Taide

Tiede