Apurahat ja painopisteet

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–10.2.2018.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettu palvelussa 9.2. klo 16.00 mennessä.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Asiamies
Dosentti Timo Vuorisalo
puh. 050 385 7616
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tytti Sokura
puh. 040 5466 016
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

varsinais-suomi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet 2018

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Rahasto jakaa tänä vuonna yhteensä 1 203 000 euroa yleisrahastosta ja alla mainituista nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille aloille.

Yhteen maakunnallisesti merkittävään kärkihankkeeseen myönnetään 30 000–50 000 euron suuruinen apuraha. Hankkeiden arvioinnissa katsotaan tänä vuonna eduksi lasten lukemisen ja medialukutaidon edistäminen. Lasten ja nuorten kulttuuria tuetaan vähintään 20 000 eurolla.

Apurahat jaetaan Varsinais-Suomen rahaston vuosijuhlassa Turussa 15. toukokuuta 2018.

Vuonna 2018 apurahoja jaetaan seuraavista nimikkorahastoista:

 • Terttu Enckell, lääketiede ja farmasia
 • Mandi Eskola, varataan opintostipendeiksi
 • Hilkka ja Helvi Heinonen, syöpä- ja sydäntaudit
 • Eeri Hyrkkö, maaseudun aseman ja tulevaisuuden tutkimus
 • Astrid Joutseno, varataan opintostipendeiksi
 • Viivi ja Niilo Kallio, Salon seudun tutkimus ja museotoiminta
 • Annikki ja Kalevi Koponen, tekniikka
 • Lea Koskelo-Lassila, Loimaan alueen taide ja kulttuuri
 • Aarne ja Anna-Liisa Laitakari, geologia ja mineralogia
 • Lastenrahasto, lastentaudit
 • Loimaan seudun yritysrahasto, Loimaan seudun elinkeinoelämä
 • Länsivoima Oyj, varataan opintostipendeiksi
 • Perttelin Aaltoset, sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä
 • Rakennustoimisto Ruola, rakennustaide ja -tekniikka, asuntotuotannon tutkimus
 • Urho Snellman, säveltaiteet
 • Turun Sanomat, viestintäalan ja yhteiskunnan tutkimus, lukemiskulttuurin edistäminen
 • Hertta ja Veikko Valtonen, sydän- ja verisuonitaudit
 • Lyyli ja Kalle Vihanto, tutkimus ja taiteellinen työ Loimaan talousalueella