Apurahat ja painopisteet

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika alkaa 10.1. ja päättyy 9.2.2018 klo 16.00.

Rahasto jakaa vuonna 2018 apurahoina 1 163 000 euroa. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa. Apurahaa voi hakea toimintaan ja kuluihin, jotka kohdistuvat hoitokunnan 10.4.2018 pidettävän apurahapäätöskokouksen jälkeiseen aikaan.

Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Apurahaa myönnetään väitöskirjan tekemiseen ja tieteelliseen tutkimukseen vain, jos se liittyy uusmaalaiseen kotiseututyöhön.

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus (myös tietokirjallisuus), kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide. Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Rahasto myöntää vähintään 40 000 euroa ns. kärkihankkeeseen joko yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana.

Yleisrahaston lisäksi Suomen Lehtiyhtymän rahastosta jaetaan 24 000 € kulttuurielämän tukemiseen Uudellamaalla.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemus liitteineen on jätettävä sähköisesti 9.2.2018 klo 16.00 mennessä.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta huhtikuun puolessa välissä. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen toukokuun puolessa välissä pidettävää vuosijuhlaa.

Vuoden 2018 apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostinsa ilmoittaneille apurahanhakijoille huhtikuun loppupuolella. Apurahat jaetaan vuosijuhlassa Kulttuuritehdas Korjaamon ratikkamuseossa keskiviikkona 16.5.2018.

Vuonna 2017 Uudenmaan rahasto jakoi apurahoina 127  hakijalle yhteensä 1 116 000 euroa.