Hoitokunta

Satakunnan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista. Sen jäsenet ovat

Puheenjohtaja
Hannu Jaakkola, professori

Varapuheenjohtaja
Jarmo Huida, fil. kand.

Antti Arjava, yliasiamies
Tomi Kallio, professori
Jaana Lepistö, kasvatust. tohtori
Maritta Salonoja, lääketiet. tohtori
Eeva-Maija Talasma, rehtori
Sirpa Wahlqvist, fil. tohtori
Matti Velhonoja, fil. maisteri
Kari Ylikoski, dipl. ins.