Nuorisohanke

Pohjois-Savon rahasto toteuttaa 2017-2019 Nuorisohankkeen, jossa järjestetään musiikki- ja mediatyöpajakoulutusta 3. ja 4. luokkalaisille.

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja lisätä Pohjois-Savon haja-asutusalueen koulujen ja oppilaiden osaamista musiikin ja mediatuotannon aloilla sekä tukea oppilaiden tulevaisuuden taitojen juurtumista.  Hankkeen avulla annetaan myös täydennyskoulutusta opettajille. Tavoitteena on  pienentää  haja-asutusalueen ja keskuspaikkakuntien koulujen välistä  eroa koulutus-  ja kehittämistoimenpiteissä.

Nuorisohanke toteutetaan Pohjois-Savossa 15 alakoulussa, jossa 3. ja 4. luokkalaisille tarjotaan musiikki- ja mediatyöpajakoulutusta. Yhdellä koululla toiminta kestää 8 viikkoa, ja tunnit pidetään normaalina kouluaikana. Toimintaa ohjaavat musiikin ja mediakasvatuksen ammattilaiset. Myös koulun omat opettajat osallistuvat pajatoimintaan. Koulutuksen päätteeksi järjestetään tilaisuus,  jossa oppilaat esittelevät opittuja taitojaan.