Apurahat ja painopisteet

Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.–9.2.2018 klo 16.00.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet tai siellä asuvat hakijat.

Vuonna 2018 rahastosta on haettavana yhteensä 1 009 000 euroa. Pienin jaettava apuraha on 2 000 euroa. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan jaetaan vähintään 20 000 euroa.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myöntävät yhdessä korkeintaan 100 000 euron suuruisen apurahan korkeatasoiselle, eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jonka tulee edistää tieteenalojen välistä tutkimusta. Hankkeessa tulee olla toimijoita kummastakin maakunnasta.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Asiamies
Lehtori Antti Meurman
puh. 050 3857613
etunimi.sukunimi@skr.fi