Pirkanmaan rahaston toimintatahto 2017–2018

Pirkanmaan Kulttuurirahaston tehtävänä on vaalia ja kehittää maakunnan henkistä ja aineellista kulttuuria.

Rahaston yksitoistajäseninen hoitokunta vastaa maakuntarahaston tarkoituksen toteutumisesta Suomen Kulttuurirahaston hallituksen määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Hoitokunnan tärkein tehtävä on arvioida Pirkanmaan rahaston apurahahakemukset ja tehdä esitys Suomen Kulttuurirahaston hallitukselle Pirkanmaan rahastosta myönnettävistä apurahoista ja palkinnosta. Hoitokunnan jäsenet ovat alueensa taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntijoita. Apurahapäätöksiä tehtäessä käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Hoitokunnan työn ytimessä ovat yhdessä toimiminen ja aktiivinen, kanssaihmisiä arvostava keskustelukulttuuri.
 
Pirkanmaan Kulttuurirahaston toiminnan lähtökohtana on kunnioittaa lahjoittajien tahtoa ja rahoittaa korkeatasoisia ja oivaltavia hankkeita. Hoitokunnan työtä ohjaa halu tunnistaa nousevat ja uudistavat kyvyt sekä tukea myös eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Lasten ja nuorten omaehtoiseen kulttuuritoimintaan panostetaan heille tarjottavan kulttuurin lisäksi.  Rahasto etsii myös rohkeasti pitkävaikutteisia, uutta luovia maakunnallisia kärkihankkeita.
Pirkanmaan nimikkorahastoista useimmat tukevat rahoituksellisesti vahvoja tieteenaloja. Yleisrahaston osalta tavoitteena on tukea yhä enemmän humanistisia tieteitä ja taiteita.

Asiantunteva, osaava ja aikaansa seuraava apurahatoiminta on rahaston ensisijainen tehtävä ja tavoite. Sen lisäksi rahaston hoitokunta pyrkii nostamaan kulttuuriseen keskusteluun tärkeäksi kokemiaan teemoja rahaston omilla hankkeilla. Pirkanmaan rahaston ideoima Ryytipalsta toimii ajankohtaisten puheenvuorojen kanavana rahaston internet-sivuilla. Myös rahaston tärkeät julkiset forumit – vuosijuhla sekä muut järjestetyt tapahtumat – nivelletään teemoiltaan kulloisiinkin hankkeisiin johdonmukaisesti ja monipuolisesti liittyviksi teoiksi.

Rahasto kokoaa alueen tieteestä ja taiteesta kiinnostuneita henkilöitä yhteen keskustelemaan alueen kulttuurista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Näihin tapaamisiin yhdistetään rahaston toiminnan esittelyä ja tutustutaan rahaston rahoittamiin kohteisiin.

Pirkanmaan rahaston julkisuuskuva perustuu suurelta osin sen tehtävään apurahojen jakajana. Sen vuoksi rahaston ja hoitokunnan jäsenten kaikessa toiminnassa noudatetaan keskusrahaston ohjeita ja hyvää säätiötapaa.