Apurahat ja painopisteet

Päijät-Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–9.2.2018 klo 16.00.

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan Päijät-Hämeen rahastolle osoitetut hakemukset, jotka on lähetetty määräaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Valtiot. kand. Arto Ristola
puh. 040 753 4031
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet 2018

Rahasto jakaa apurahoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Päijät-Hämeessä suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten. Apurahojen tarkoituksena on Päijät-Hämeen maakunnan henkisen ja aineellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

Yleisrahaston ohessa on haettavissa apurahoja Päijät-Hämeen rahaston nimikkorahastoista.

Lisäksi Kulttuurirahaston keskusrahaston yhteydessä toimivasta Anja ja Jalo Paanasen rahastosta jaetaan apurahoja edistämään yrittäjyyttä, ideoiden tuotteistamista, uusien teknologioiden kehittämistä sekä kaikkia hankkeita, jotka tähtäävät riskialttiidenkin alojen tuotannon ja sitä kautta yleisen taloudellisen toimeliaisuuden tukemiseen.

Erityisen merkittäviin hankkeisiin Päijät-Hämeessä voidaan myöntää 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana.

Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään apurahoina 20 000 euroa. Apurahat on tarkoitettu kerhotoimintaan, lasten ja nuorten tiede- ja taidepäivien järjestämiseen, musiikki- ja teatteriesitysten valmistamiseen sekä erilaisiin kuvataide- ja valokuvaprojekteihin. Apurahoja voivat hakea hankkeista vastaavat opettajat, lapsi-, nuoriso- ja koululaisryhmien vetäjät. Apurahoilla tuetaan aktiivista tekemistä.

Apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat Päijät-Hämeen maakunnan hakijat. Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen vuosijuhlaa.

Apurahat, 470 000 euroa, jaetaan Päijät-Hämeen rahaston vuosijuhlassa 12.5.2018 Lahden Sibeliustalossa.