Kulttuuritoiminta

Keski-Pohjanmaan rahasto järjestää omaa kulttuuritoimintaa hoitokuntansa aloitteesta. Hankkeita järjestetään vain harkitusti apurahatoiminnan ollessa rahaston tärkein toimintamuoto.

Vuodesta 2004 lähtien Keski-Pohjanmaan rahasto on järjestänyt taiteen uusia ilmenemismuotoja käsittelevän seminaarisarjan. Visuaalisten taiteiden uusia ilmentymiä käsitellyttä seminaaria seurasi uusi musiikki vuonna 2005, uusi teatteri 2006 ja uusi tanssi 2007. Viisivuotinen seminaarisarja päättyy vuonna 2008 improvisaatio-teeman käsittelyyn.

Muita Keski-Pohjanmaan rahaston hankkeita viime vuosina ovat olleet mm. kirjoittajakoulutus (2001-2004), kansankulttuurin strategiatyö (2004) ja Visu-nykytaiteen gallerian käynnistäminen (2005). Särkkä-taidekasvatuskeskus -hankkeella haettiin kokemuksia alueelliseen taidekasvatustyöhön (2006-2007). Etelä-Pohjanmaan rahaston kanssa yhteistyössä valmisteltu tutkimus taas tarjoaa näkökulmia siihen, minkälaisia toiveita nuorilla on kulttuurin harrastamiseen (2007).