Jari Sokka (s. 1961)

Hallituksen puheenjohtaja

Koulutukseltaan matemaatikko, työskennellyt mm. suunnittelujohtajana Kevassa sekä Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtajana. Hallituksessa vuodesta 2013.
 

Hanna Hiidenpalo (s. 1966)

Hallituksen varapuheenjohtaja

Kauppatieteiden maisteri, työskentelee sijoituksista vastaavana johtajana Keskinäisessä Työeläkevakuutusyhtiö Elossa. Tullut Kulttuurirahastoon raha-asiain toimikunnan jäseneksi vuonna 2012 ja hallitukseen vuonna 2014.
 

Pertti Haaparanta (s. 1954)

Väitellyt tohtoriksi Yalessa, Yhdysvalloissa vuonna 1986. Erikoistunut kansainväliseen talouteen, toimii Aalto-yliopiston taloustieteen professorina. Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

 

Jari Järvelä (s. 1966)              

Kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja, työskennellyt vuodesta 1996 lähtien vapaana kirjailijana. Asuu Kotkassa, hallituksen jäsen vuodesta 2009.

Jussi Lehtonen (s. 1974)

Teatteritaiteen tohtori ja näyttelijä, Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija, näyttelijä ja ohjaaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Johanna Mappes (s. 1965)

Toimii evoluutioekologian professorina Jyväskylän yliopistossa, johtanut myös Suomen Akatemian biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikköä 2012-2017. Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Mikko Niemi (s. 1975)

Työskentelee farmakogenetiikan professorina Helsingin yliopistossa. Niemen tutkimusryhmä tutkii solukalvon kuljetusproteiinien geneettisten erojen vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Anne Birgitta Pessi (s. 1975)

Toimii kirkkososiologian professorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, jossa johtaa monitieteistä CoPassion-hanketta. Hanke tarkastelee teologisia teemoja työelämän ja organisaatioiden kontekstissa. Hallituksessa vuodesta 2016.

Ari Sihvola (s. 1957)

Toiminut Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun sähkömagneettisen kenttäteorian professorina vuodesta 1997 tutkimusalueenaan kompleksisten välaineiden sähkömagnetiikka. Hallituksessa vuodesta 2012.
 

Aino Turtiainen-Visala (s. 1960)

Työskentelee Fazer Konserttitoimisto Oy:n toimitusjohtajana. Puheenjohtajana IAMA:ssa, maailman johtavassa klassisen musiikin agenttien ja muiden alan toimijoiden etujärjestö. Hallituksessa vuodesta 2014.

Petri Ylikoski (s. 1969)

Tieteen ja teknologian tutkimuksen professori ja yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikön varajohtaja Helsingin yliopistossa. Hallituksessa 1.10.2017 alkaen.

Hannele Yrjö-Koskinen (s. 1963)

Työskentelee Fredrika Wetterhoff -säätiön toiminnanjohtajana Hämeenlinnassa. Valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Åbo Akademista. Hallituksessa vuodesta 2014.