Suomen Kulttuurirahasto kutsuu kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta.

Historiansa suurimmassa tukihankkeessa Rahasto vie kolme ikäluokkaa yläasteen 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin syksystä 2017 lähtien. Opettajat mukaan laskien hanke tavoittaa lähes 200 000 ihmistä. Toisena lukuvuonna 2017-2018 hankkeeseen lähti mukaan 100,6 % Suomen kahdeksasluokkalaisista.

Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Hanke toteutetaan yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa, joka vastaa sen koordinoinnista, kuljetusten järjestämisestä ja hallinnoinnista. Kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa, jos kaikki luokat lähtevät jatkossakin mukaan hankkeeseen. Svenska kulturfonden osallistuu rahoitukseen noin 1,2 miljoonan euron osuudella.

Jokaiselle 8. luokalle tarjotaan mahdollisuus kahteen valmiiksi sovittuun vierailuun. Toinen suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen. Rahasto maksaa sekä matkat että pääsyliput. Testauksen tueksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Itse kohteessa nuoret pääsevät tutustumaan taiteen lisäksi siihen, miten taideteos syntyy, millaista on taiteilijan työ tai mitä asioita tapahtuu ennen kuin esitys on valmis. Kokemuksen jälkeen eri kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille.

”Koska nuorten antama palaute on julkista, kuka tahansa kulttuurista kiinnostunut voi tutustua kommentteihin ja löytää uusia näkökulmia esimerkiksi klassikkoteoksiin. Toivomme, että myös perinteinen media seuraisi ja välittäisi taidetestaajien mielipiteitä ja kokemuksia. Niistä muodostuu ainutlaatuinen kuva siitä, miten nuoret suhtautuvat taiteeseen ja millaiset teokset heitä koskettavat”, sanoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Oppilaat kuljetetaan taidekohteisiin junalla, linja-autolla ja tarvittaessa lentäen. Koulut saavat toisen vuoden osallistumisesta kirjeen alkuvuodesta 2018 ja voivat sen jälkeen ilmoittautua taidetestaajiksi. Lukuvuoden 2018–2019 taidelaitokset valittiin alkusyksyllä 2017. Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 on 15.8.-7.9.2018.

Kulttuurirahasto on valmistellut hanketta myös yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Rehtorit ry:n kanssa. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Lisätiedot

www.taidetestaajat.fi

Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, etunimi.sukunimi@skr.fi
Johtaja Leif Jakobsson, Svenska kulturfonden, etunimi.sukunimi@kulturfonden.fi
Puheenjohtaja Päivi Setälä, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, etunimi.sukunimi@pori.fi
Vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, puh. 044 978 4893, etunimi.sukunimi@taidetestaajat.fi