Apurahat ja painopisteet

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–9.2.2018 klo 16.00.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Asiamies
Kasvatust. maisteri, teatterikuraattori
Antti Niskanen
puh. 050 385 7607
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri (hakemukset)
Päivi Blå
puh. 050 377 0470
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet tai siellä asuvat hakijat ja/tai maakunnassa tapahtuva työskentely.

Vuonna 2018 rahasto tukee keskisuomalaista taidetta, tiedettä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kotiseututyötä työskentely- ja kuluapurahoin yhteensä 637 000 eurolla yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista.

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa, jota pienempiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lasten ja nuorten kulttuuriin myönnetään vähintään 20 000 euroa. Lisäksi tavallista suurempaa rahoitusta tarvitseviin innovatiivisiin, tuoreisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita.

Apurahat jaetaan Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa Jyväskylässä 20.5.2018.

Rahasto järjestää apurahainfotilaisuuden maanantaina 8.1.2018 klo 17.00–18.45 Jyväskylän pääkirjaston pienessä luentosalissa. Tervetuloa!

Mikä on Kärkihanke?

Kärkihanke on maakuntarahastojen erityisapurahatyyppi hankkeisiin, jotka tarvitsevat tavanomaista suurempaa rahoitusta. Hankkeelta edellytetään tietyllä tavalla poikkeuksellista näkökulmaa, laatua tai otetta – tai että se koetaan muulla tavoin erityiseksi tai erityisen tarpeelliseksi hankkeeksi; toiminta voi esimerkiksi tapahtua useamman keskisuomalaisen kunnan alueella tai se kokoaa laajemmin yhteen toimijoita samaan hankkeeseen. Maakunnallinen vaikuttavuus on etu, mutta ei välttämättömyys.

Hakija voi itse määrittää hankkeensa Kärkihankkeeksi, mutta myös hoitokunta voi nostaa lähetetyistä hakemuksista löytyvän hankekokonaisuuden Kärkihankkeeksi.

Huomioi myös nämä jakovuorossa apurahoitusta mm. pienyritystoiminnan, energia-alan ja journalismin kehittämiseen

Hakijan ei ole välttämätöntä sijoittaa hakemustaan mihinkään nimikkorahastoon. Jos hakija kuitenkin huomaa työskentelynsä ja hankeideansa kohdistuvan aloille, joille olisi mahdollista osoittaa apurahoitusta tietystä nimikkorahastosta, voi ao. nimikkorahaston merkitä hakemukseen. Tämä nopeuttaa ja helpottaa prosessia ja hakemusten käsittelyä. Nimikkorahastojen käyttötarkoituksiin voi tutustua täällä.

Tänä vuonna jakovuorossa ovat muiden lisäksi seuraavat harvemmin tai kohdennetummin eri aloille jakavat rahastot.

Kauppa ja talous:

 • K-Kaupan 60-vuotisjuhlarahasto
  Kaupan ja pienyritystoiminnan edistäminen tukemalla tätä alaa ja sen toimintaedellytyksiä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia Keski-Suomessa.
   
 • Lisäksi alalle voi hakea rahoitusta vuosittain jakavasta Päiviö Hetemäen rahastosta.

Energia-ala:

 • Keski-Suomen Valon rahasto
  Tieteen ja taiteen tukeminen, etusijaisesti energia-alan hakemukset.

Journalismi:

 • Keski-Suomen Journalistien rahasto
  Keskisuomalaisen journalismin edistäminen ja journalistien ammattitaidon kehittäminen.
   
 • Lisäksi alalle voi hakea rahoitusta vuosittain jakavasta Keskisuomalaisen rahastosta.

Ortopedistä hoitoa edistävät tarkoitukset, kotiseutukulttuuri:

 • Helena Peltomäen rahasto
  Edistää kotiseutukulttuurin vaalimista, tutkimusta ja opiskelua. Etusijalla ovat Saarijärveltä kotoisin olevat nuoret.

Pihtipudas:

 • Artturi Jämsénin rahasto
  Edistää Pihtiputaan hyväksi tehtävää tutkimus- ja kulttuurityötä sekä nuorten opintoja.

Henkilökohtaista neuvontaa: asiamiehen apurahaklinikka

Järjestämme hakijoille apurahaklinikan 15.–19.1.2018 klo 912 välisenä aikana. Hakijat voivat varata henkilökohtaisen 15 min. tapaamis- tai soittoajan apurahaohjaukseen. Ajan voi varata puhelimitse 050 385 7607 tai sähköpostitse  antti.niskanen@skr.fi. Klinikka järjestetään Keski-Suomen rahaston toimistolla, Sepänkatu 4. Ajat varataan mielellään pe 12.1. klo 14 mennessä.

Kerro ajanvarauksen yhteydessä:

 1. Haluatko tapaamisen vai soittoajan
 2. Yhteystietosi (puhelin & sähköposti)
 3. Hankeideasi
 4. Mitä apua erityisesti kaipaat

 

MUISTATHAN TUTUSTUA HUOLELLISESTI HAKUOHJEISIIMME.