Etelä-Pohjanmaan rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna 1959, jolloin se kuului Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa yhteiseen Pohjanmaan rahastoon. Vuonna 1963 Etelä-Pohjanmaan rahastosta tuli oma rahastonsa.

Rahaston tarkoituksena on historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tarkoitustaan se toteuttaa jakamalla kerran vuodessa apurahoja ja palkintoja sekä edistämällä muillakin tavoin maakunnan kulttuurielämää.

Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liiton alueella syntyneet, siellä suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Rahaston toimialueeseen kuuluu 33 kuntaa. Osa niistä on yhteisiä Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Etelä-Pohjanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Rahastoa tukevat yksityiset ja yhteisöt lahjoituksin ja testamentein. Lahjoittaja voi perustaa rahaston yhteyteen oman nimikkorahastonsa.

Rahaston toiminta ja päätöksenteko on itsenäistä sekä puolueista, etujärjestöistä ja instituutioista riippumatonta. Apurahoista päättää eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta.

Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies Mika Virkkala. Sihteerinä on Tarja Aurell.