Suomen Kulttuurirahaston toiminta ulottuu koko Suomeen. Valtakunnallisesti toimivan keskusrahaston lisäksi 17 maakuntarahastoa toteuttavat omilla alueillaan rahaston sääntömääräistä tehtävää.

Maakuntarahastojen tarkoituksena on maakunnan kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tarkoituksen toteuttamisesta vastaa hoitokunta. Hoitokunnan työn sujumisesta ja maakuntarahaston juoksevasta hallinnosta taas vastaa asiamies, jolla on usein apunaan sihteeri. Maakuntarahastot tukevat ja edistävät tiede-, taide- ja muuta kulttuurityötä jakamalla vuosittain apurahoja ja palkintoja. Lisäksi ne voivat järjestää omaa kulttuuritoimintaa ja käynnistää erilaisia kulttuurihankkeita.

Nimikkorahastot

Suomen Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta ja lähes 800 nimikkorahastosta, jotka perustuvat yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin. Rahastoista jaetaan vuosittain tai harvemmin apurahoja niiden ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Apurahat jaetaan keskusrahaston ja maakuntarahastojen hakuaikoina jätettyjen hakemusten perusteella. Keskusrahaston haussa nimikkorahastoa ei tarvitse valita ellei hanke sovi sellaiseen nimikkorahastoon, jolla on erillinen hoitokunta tekemässä esityksiä apurahansaajiksi. Myönnettävät apurahat sijoitetaan tarkoitukseltaan sopiviin rahastoihin Rahaston toimistossa. Maakuntarahastojen hakemuksissa on valittavissa jakovuorossa olevat nimikkorahastot.