Suomen Kulttuurirahasto ja WWF Suomi järjestivät vuosina 2010-2012 eri puolilla Suomea 28 talkooleiriä uhanalaisten perinneympäristöjen kunnostamiseksi. Hankkeessa tuotettiin myös yleistajuinen opas arvokkaan perinneympäristön tunnistamisesta ja kunnostamisesta.

YK:n kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden vuotena aloitettu Kulttuurirahaston ja WWF Suomen yhteistyö mahdollisti entistä tehokkaamman perinneympäristöjen hoidon.

"Perinneympäristöt ovat monimuotoisimpia luontotyyppejämme, mutta niiden määrä on romahtanut alle prosenttiin sadassa vuodessa, ja nyt useimmat perinneympäristötyypit ovat uhanalaisia", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

"Hankkeessa yhdistyivät luonnonsuojelu, kulttuurityö ja vanha suomalainen talkoohenki hienolla tavalla. Perinneympäristöt ovat arvokas osa kulttuuriperintöämme, ja on tärkeää, että hankkeen avulla niitä voitiin vaalia useiden maakuntien alueella", kertoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Yhteishankkeessa tuotettiin myös yleistajuinen opas arvokkaan perinneympäristön tunnistamisesta ja kunnostamisesta. Hikeä, hyötyliikuntaa ja hyvää mieltä – perinneympäristöt kuntoon talkoilla on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten katoamassa olevia perinneympäristöjä voi kunnostaa yhteistoiminnalla. Oppaan sähköinen versio on ladattavissa tästä linkistä.

Perinneympäristöjä ovat esimerkiksi metsälaitumet, niityt ja kedot. Ne syntyivät vanhan maatalouden aikakaudella, jolloin maata raivattiin ja kaskettiin pelloiksi ja laidunmaaksi sekä lehtipuita lehdestettiin karjan talviravinnoksi. Talkooleirillä työt ovat tyypillisesti esim. niittoa, haravointia, raivausta, pitkospuiden rakentamista ja perinneaidan tekoa.

Perinneympäristöjen umpeenkasvu on toiseksi tärkein syy lajien uhanalaisuuteen Suomessa. Yli viidennes perinneympäristöjen lajeista on luokiteltu uhanalaiseksi. Erityisesti perinneympäristöissä elää monipuolinen lajisto hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja luteita. Lisäksi monet kohteet ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita. Perinneympäristöjen häviämisen myötä menetetään myös arvokasta kulttuuriperintöä ja historiallisia rakennuksia sekä rakenteita.

WWF toi vuonna 1977 luonnonsuojelun talkooleirit Suomeen ja on syksyyn 2012 mennessä järjestänyt eri puolilla Suomea leirejä yhteensä 188 kappaletta. Leireille on vuosien mittaan osallistunut lähes 3000 henkeä ja henkilötyövuosia on kertynyt 97. Yhteistyössä Kulttuurirahaston kanssa talkooleirien määrä kasvoi kymmeneen leiriin kesässä.

Vuosien varrella leirejä on järjestetty mm. Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen, ympäristökeskusten ja yksityisten maanomistajien kanssa ympäri Suomea. Leiriläisten merkittävin motiivi osallistua niille on mahdollisuus tehdä konkreettista luonnonsuojelutyötä.

Tietoja talkooleireistä löytyy myös osoitteesta www.wwf.fi/talkooleirit