"Se on hyvin sivistävää ja mukavan kuuloista." Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen Kansallisoopperan yhteinen koululaishanke osoitti, että elitistisenä pidetty ooppera kiinnostaa myös nuoria. Suurin osa oopperassa käyneistä seitsemäsluokkalaisista voisi mennä sinne toisenkin kerran.

Taikahuilun kaltaiset klassikot miellyttävät nuoria enemmän kuin nykyooppera. Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa asuvat nuoret harrastavat musiikkia ja käyvät teatterissa ja konserteissa muuta maata enemmän.

Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen Kansallisoopperan yhteisen Oopperaan!-hankkeen ansiosta noin 6 400 seitsemäsluokkalaista opettajineen eri puolilta Suomea pääsi Kansallisoopperaan maksuttomaan oopperaelämykseen Kansallisoopperan 100-vuotisjuhlavuonna 2011. Suomen Kulttuurirahasto kustansi koululaisten ja heidän valvojiensa pääsylippu- ja matkakulut, Kansallisooppera tarjosi opettajille koulutuksen, jonka avulla oppilasryhmät voivat ennakolta valmistautua oopperakokemukseen.

Oppilaat kävivät katsomassa seuraavia esityksiä vuoden 2011 aikana: Robin Hood, Sevillan parturi, Taikahuilu, Isän tyttö, La Cenerentola, Il trittico, Reininkulta ja Boris Godunov.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä oopperamusiikin tunnettuutta nuorison keskuudessa sekä madaltaa elitistiseksi koetun taidemuodon osallistumiskynnystä. Hankkeeseen osallistuneita koululaisia ja opettajia pyydettiin vastaamaan myös palautekyselyyn: siihen vastasi noin 1 600 henkilöä.

Koulun musiikinopetuksella ja innostavalla opettajalla merkitystä

”Ehkä vähän liian pitkä ja tarina oli vähän outo, hyppi asiasta toiseen, jos en olisi tutustunut näytökseen ennen oopperaa en olisi tajunnut mitään.”

Kyselystä käy ilmi, että aiemmat kulttuurikokemukset sekä opettajan johdolla tehty etukäteistutustuminen parantavat selvästi koululaisten edellytyksiä nauttia oopperasta. Samoin ne oppilaat, jotka harrastavat itse musiikkia, antoivat selkeästi korkeamman arvosanan kaikille oopperan osa-alueille – musiikki, aihe ja tarina, esiintyjät, orkesterin soitto, lavastus, puvut, valaistus ja tunnelma – verrattuna niihin, jotka eivät harrasta musiikkia.

Esityskohtaiseksi kokonaisarvosanaksi koululaiset antoivat keskimäärin 8+. Tyttöjen arvosana oli keskimäärin puoli numeroa korkeampi kuin poikien. Oopperakohtaisessa tarkastelussa korkeimmat pisteet keräsi Mozartin Taikahuilu (9-) ja toiseksi korkeimmat Musorgskin Boris Godunov (8,5). Molemmat päihittivät kolmanneksi suosituimman, erityisesti nuorille tarkoitetun Jukka Linkolan Robin Hoodin, ja olivat sekä tyttöjen että poikien suosikkeja. Kyselyn perusteella vaikuttaakin siltä, että klassikoilla on arvonsa uusien sukupolvien innostamisessa. Kaikista koululaiskatsojista yli 70 prosenttia oli halukkaita lähtemään uudelleen oopperaan, mutta hajonta oli suurta. Suosituimpien oopperoiden yleisöstä kokemuksensa oli valmis uusimaan yli 90 prosenttia, kun prosentti alimmillaan oli alle 40.

Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava on tyytyväinen: ”Oopperanhankkeen tulos ylitti kaikki odotukset. Koululaisten kommentit olivat rehellisiä ja hauskoja. Kaikista ei tullut oopperan ystäviä, mutta ei sitä kukaan olettanutkaan. Jos kolme neljännestä nuorista myöntyy lähtemään uudestaan oopperaan ja yli kolmannes tekee sen mielellään, on vaikea puhua eliittiharrastuksesta. On myös tärkeä havainto, että koulussa annettu evästys lisäsi merkittävästi oppilaiden tyytyväisyyttä. Taidekasvatuksessa ei kannata vajota fatalismiin.”

Myös Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen on ilahtunut nuorten antamista hyvistä kokonaisarvosanoista. ”Tämä todistaa, että oopperalla on annettavaa, ja että ooppera todella kuuluu kaikille suomalaisille. Nuorten keskittynyt läsnäolo tuntui konkreettisesti myös itse esityksissä, joihin se toi aivan oman lisäenergiansa. Olemme kiitollisia Kulttuurirahastolle, että näin monilla ensikertalaisilla eri puolilta Suomea oli mahdollisuus kokea itse, mistä oopperassa on kysymys.”

Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa harrastetaan kulttuuria

Palautekysely osoittaa, että Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla nuoret harrastavat musiikkia enemmän kuin nuoret muualla Suomessa. He myös käyvät teatterissa, konserteissa, baletissa ja muissa kulttuuritapahtumissa – jopa useammin kuin monipuolisen kulttuuritarjonnan piirissä asuvat uusmaalaiset.

Kyselyn mukaan 60 % pohjoissuomalaisista nuorista ei ollut ennen tätä oopperavierailua koskaan käynyt teatterissa, konsertissa, baletissa tai oopperassa. Kysely ei kerro, missä määrin tämä johtuu maakunnallisesta eriarvoisuudesta palvelujen saatavuudessa.

Tiedotteen sitaatit oppilaiden vapaita kommentteja.

Lisätiedot:
Suomen Kulttuurirahasto, suunnittelija Veli-Markus Tapio, etunimi.sukunimi@skr.fi
Kansallisooppera, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@opera.fi