Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen perustamisesta tuli vuonna 2007 kuluneeksi 70 vuotta. Markasta miljooniksi - Ovelta ovelle koko kansan kulttuurirahastoksi oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Kulttuurirahaston juhlavuoden kunniaksi järjestämä muistitietokeruu.

Keruuaikana kerättiin muistitietoa Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräyksistä vuosina 1937-1938 ja suurkeräyksestä vuonna 1964. Aineisto tallennettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon.

Perustamiskeräyksen suorittivat opettajiensa johdolla koululaiset, jotka kulkivat talosta taloon Suomen Kulttuurirahaston keräyslistojen kanssa. Keräykseen osallistui 5 000 koulua ja 30 000 kansakoululaista. Perustamiskirjan kautta koko suomalainen kansa haluttiin kiinnittää tukemaan suomenkielistä kulttuuria, ja muodostaa Kulttuurirahastosta koko kansan rahasto. Kirjaan kirjoitti nimensä noin 170 000 kansalaista eri yhteiskuntapiireistä.

Kulttuurirahaston täyttäessä 25 vuotta 1964 järjestettiin suurkeräys, jotta uudella sukupolvella olisi mahdollisuus antaa oma panoksensa suomalaisen kulttuurin tukirahastoon. Antamalla yhden markan sai kirjoittaa nimensä kulttuuriadressiin, johon nimiä kertyi yli 560 000. Kerääjinä olivat jälleen koululaiset.

Perustamiskeräyslistat digitoitiin, ja ne ovat kaikkien nähtävillä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Vuoden 1964 suurkeräykseen liittynyttä kulttuuriadressia, joka sisältää 560 636 nimeä, säilytetään Eduskuntatalossa.

Muistitietokeruulla tallennettiin kerääjien omakohtaisia kokemuksia
 

Keräyksiä suorittaneet koululaiset ovat tällä hetkellä 50-80-vuotiaita. Markasta miljooniksi -muistitietokeruulla haluttiin selvittää, millaisia muistoja Kulttuurirahaston varainkeruuseen osallistuneilla ihmisillä on näistä keräyksistä. Kuinka varainkeruu toteutettiin? Millaisia aatteita ja ihanteita keräystoimintaan liittyi? Millaista toimintaa kerätyillä varoilla haluttiin tukea?

Muistitietokeruuseen sai kirjoittaa muistoja omakohtaisista kokemuksista Kulttuurirahaston keräyksistä ja tiedotustoiminnasta. Muistella sai myös Kulttuurirahastoon ja sen toimintaan liittyviä sattumuksia tai kaskuja. Kirjoituksiin oli mahdollista liittää myös muuta materiaalia kuten valokuvia, päiväkirjoja yms.

Lähetettävien kirjoitusten pituus oli rajoittamaton, ja ne sai laatia käsin tai koneella. Halutessaan muistelun sai lähettää myös nauhoitteena tai sähköpostilla. Keruu kesti 28.9.2007 asti.

Lisätietoja voi kysyä myös keruun tutkijalta:

Tommi-Tapio Hämäläinen
puh. 0400 759 321
t-t.hamalainen(at)elisanet.fi.

Markasta miljooniksi -keruun yksityiskohtaiset tiedot ja vastausohjeet ovat luettavissa myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran www-sivulta http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm