Kannustavat tuen ehdot

Kunnat saivat hankkeen ensimmäisenä vuotena tukea sen perusteella, kuinka paljon rahaa ne olivat käyttäneet kirjahankintoihin vuosina 2005–2006. Tuki jokaiselle kunnalle oli 5 % vertailutasosta, ja tuen ehtona oli, että kunta ei vähennä omia hankintojaan.

Vuosina 2009 ja 2010 tukea saivat ne kunnat, jotka olivat lisänneet kirjahankintojaan vuosien 2005-2006 keskiarvoon nähden. Rahoittajat lupasivat ostaa kirjoja puolella siitä summasta, jolla kunnan omat kirjahankinnat lisääntyivät suhteessa vertailutasoon. Enimmäistuen eli 5 % vertailutasosta kunta sai, jos se lisäsi kirjahankintojaan 10 % tai enemmän.

Vuonna 2011 tukea myönnettiin vain niille kunnille, joiden kirjahankinnat vuonna 2010 olivat vähintään 10 % korkeammalla tasolla kuin ne olivat keskimäärin 2005-2006. Samalla kunnat sitoutuvat säilyttämään saman tason vielä 2011.