Kirjahankintojen kehitys

Kirjojen lainaus on edelleen kirjastopalvelujen kivijalka. Käyntejä kirjastoissa vuonna 2005 oli noin 67 miljoonaa. Yhteensä 110 miljoonasta lainauksesta kirjojen osuus oli noin 75 %.

Kirjahankinnat ovat supistuneet yli kolmanneksella vuodesta 1985. Se on johtanut valikoiman yksipuolistumiseen. Eniten viime aikoina ovat vähentyneet lastenkirjojen hankinnat, erityisesti lasten tietokirjallisuus.

Kirjojen ostoon kunnat käyttivät Suomessa 2005 keskimäärin 4,45 euroa / asukas. Vaihtelu oli erittäin suurta, pienimmillään määrä oli hieman yli 2 euroa / asukas ja suurimmillaan noin 14 euroa / asukas. Valtaosassa kunnista kirjahankinnat asettuivat välille 4-8 euroa / asukas.

Vuonna 1987 kirjastoihin hankittiin yhteensä 2,4 miljoonaa kirjaa. Vuonna 2005 voitiin hankkia vain 1,6 miljoonaa kirjaa. Suhteutettuna samana aikana tapahtuneeseen kansantalouden kasvuun kirjahankintojen pudotus on dramaattinen.

Klikkaa kuva isommaksi tästä.

Kirjahankintamäärien väheneminen käy ilmi oheisesta kuviosta, joka perustuu opetusministeriön kirjastotilastoihin. Ne sisältävät myös kuntakohtaisia tietoja: http://tilastot.kirjastot.fi

Klikkaa kuva isommaksi tästä.