Kulttuurirahaston Kirjatalkoot oli nelivuotinen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena oli auttaa ja kannustaa kaikkia Suomen kuntia lisäämään kuntien kirjastojen kirjahankintoja. Kirjahankintamäärät olivat supistuneet 1990-luvun alkuvuosista lähtien yli kolmanneksella.

Suomen Kulttuurirahasto varasi tukihankkeeseensa noin 3,3 miljoonaa euroa ja Svenska litteratursällskapet i Finland 0,2 miljoonaa euroa.

Kunnat saivat ensimmäisenä vuotena tukea sen perusteella, kuinka paljon rahaa ne olivat käyttäneet kirjahankintoihin vuosina 2005–2006. Vuosina 2009 ja 2010 tukea saivat ne kunnat, jotka olivat lisänneet kirjahankintojaan vuosien 2005-2006 keskiarvoon nähden. Vuonna 2011 tukea myönnettiin vain niille kunnille, joiden kirjahankinnat vuonna 2010 olivat vähintään 10 % korkeammalla tasolla kuin ne olivat keskimäärin 2005-2006.

Hanke otettiin poikkeuksellisen innostuneesti vastaan, sillä Kirjatalkoisiin ilmoittautui kaikkiaan 402 kuntaa koko Suomen 416 kunnasta (97 % kaikista kunnista).

Vuosina 2008–2011 Kulttuurirahaston tuen kannustamana kunnat lisäsivät itse kirjahankintojaan yli 8,8 miljoonaa euroa vuosien 2005–2006 tasoon verrattuna. Kulttuurirahaston tuella ja kuntien omalla lisäyksellä kirjastoihin saatiin noin 974 000 kirjaa lisää.

Rahoittajien toiveen mukaisesti Kirjatalkoiden tuella monipuolistettiin entisestään kirjastojen kirjavalikoimia ja hankittiin hyvää kotimaista, sekä kauno- että tietokirjallisuutta mukaan lukien mahdollisimman paljon lasten ja nuorten kirjallisuutta. Kirjojen valinnassa rahoittajat luottivat kirjastojen harkintaan ja ammattitaitoon.