Suomen Kulttuurirahasto julkisti vuosijuhlassaan 2007 Kirjatalkoot, siihen asti kaikkien aikojen suurimman tukihankkeensa.

Vuosien 2008-2011 aikana Kulttuurirahaston tukea ohjattiin kuntien kirjastojen kirjahankintojen lisäämiseen koko maassa yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) osallistui hankkeeseen 5,5 % osuudella.

Tuen avulla kuntia kannustettiin lisäämään omia kirjahankintamäärärahojaan. Tavoite onnistui erinomaisesti, sillä hankkeen vertailuvuosina 2005-2006 Suomen yleiset kirjastot hankkivat kirjoja noin 23,3 miljoonalla eurolla vuodessa, ja vuonna 2011 hankinnat olivat noin 25,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
asiamies Juhana Lassila, puh. 040 517 8500