Kulttuurirahasto on viime vuosina käynnistänyt useita hankkeita, jotka on toteutettu yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Muun muassa Kirjatalkoot, Nuorisohanke Myrsky sekä Tiedesirkus ovat hyviä esimerkkejä laajoista, kansallisesti merkittävistä hankkeista, joita Rahasto on ollut mukana ideoimassa ja toteuttamassa.

Tällä sivulla esiteltävät hankkeet ovat joko jo päättyneet, tai ne ovat siirtyneet yhteistyökumppaneiden hoidettaviksi.