Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen

Seuraava Argumenta-haku on syksyllä 2018.

Vapaamuotoiset esitykset toimitetaan Suomen Kulttuurirahastolle. Esityksistä valitaan ne hankkeet, joiden johtajilta pyydetään tarkemmat hankesuunnitelmat ja budjetit.

Argumenta on rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda edellytykset kestävien argumenttien löytämiseksi merkittävien tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin. Argumentat ovat poikkitieteellisiä hankkeita, joissa kilpailevia näkökulmia teorioihin ja käytäntöihin tuodaan laaja-alaisesti keskusteluun mukaan. Tavoitteena on tuoda päätöksentekijät ja tutkijat yhteen ja saattaa keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tutustu tarkemmin täältä.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, 09 6128 1247, johanna.ruohonen@skr.fi