Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston juhlavuotenaan käynnistämä kolmevuotinen yli 3 miljoonan euron suurhanke. Sen avulla jokaiseen Suomen kuntaan perustetaan Terhokerho-niminen sukupolvien kohtaamispaikka, jonne ovat tervetulleita kaikki 5–10-vuotiaat lapset sekä eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä, yhteistä aikaa leikin ja muun puuhailun merkeissä. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen Punainen Risti (SPR).

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan yksin vietetty aika on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Vanhemmat viettävät yhä vähemmän aikaa alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa. Samaan aikaan on eläkeläisiä, jotka kaipaisivat enemmän seuraa ja mielellään viettäisivät aikaansa lasten kanssa. Muuttoliikkeen takia monet perheet asuvat eri puolilla Suomea, ja sukupolvien välinen kanssakäyminen on vähentynyt.

– Kansakoululaiset keräsivät Suomen Kulttuurirahaston peruspääoman ovelta ovelle kiertäen. Siksi juuri lasten muistaminen sopii 75-vuotisjuhlavuoteemme. Hyväkuntoiset eläkeläiset ovat harvoja lisääntyviä resursseja tulevaisuuden Suomessa. Nuoren ja vanhan kohtaaminen rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää, ja samalla kulttuuriperintöä välittyy itsestään eteenpäin, sanoo Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava. - Toivomme, että hanke tukisi keskustelua lasten tarvitsemasta ajasta.

Leikki on saanut uusia muotoja, mutta leikkiaika on myös lyhentynyt. Osa lapsista ei leiki juuri lainkaan. Satujen, lukemisen, leikin ja mielikuvituksen rooli lasten maailmassa on vähentynyt, vaikka ne ovat lapsen kehityksen kannalta keskeisiä. Mielikuvitus ja leikki lisäävät luovuutta ja hyvinvointia.

– Tutkimusten mukaan lapsen mielen voimavarat kasvavat ennen kaikkea leikin, jaetun ilon ja sukupolvia yhdistävien ihmissuhteiden myötä. Mitä enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kypsyy. Nykyään kolme sukupolvea ei enää asu yhdessä, ja arjessa ollaan tekemisissä lähinnä samanikäisten ihmisten kanssa. Tarvitaan uudenlaisia rakenteita, jotka auttavat sukupolvia kohtaamaan. Suomi tarvitsee lisää leikkimieltä, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimii hankkeen suojelijana.

Maksuttomia Terhokerhoja koko Suomeen

Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena on luoda sukupolvien kohtaamispaikka eli Terhokerho jokaiseen Suomen kuntaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja saada kaikenikäiset suomalaiset leikkimään yhdessä. Toteutuksesta vastaavat hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen Punainen Risti (SPR). Terhokerho-nimi juontuu Suomen Kulttuurirahaston tunnuksena toimivasta tammesta ja sen terhoista.

Terhokerhoissa 5–10-vuotiaat lapset leikkivät, liikkuvat, lukevat, luovat tai puuhaavat muuta mukavaa yhdessä eläkeläisten, muiden vapaaehtoisten aikuisten ja myös omien vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa.

– Kun eri-ikäiset ihmiset tapaavat, sekä lapset että aikuiset voivat oppivat toisiltaan ja ideoida yhteistä mukavaa tekemistä. Kohtaamispaikka, johon jokainen on tervetullut, ja jossa saa kokea yhdessä tekemisen iloa, on erinomaista vastalääkettä yksinäisyydelle. Leikki tekee hyvää kaikenikäisille, muistuttaa MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland.

Maksuttomia Terhokerhoja järjestetään säännöllisesti esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa, MLL:n perhekahviloissa tai SPR:n kerhotiloissa, ja niitä vetämään kutsutaan MLL:n tai SPR:n nykyisiä ja uusia vapaaehtoisia. Päämääränä on lisätä pysyvästi sellaista vapaaehtoistoimintaa, joka tukee hyvää lapsuutta, eri sukupolvien kohtaamista ja kaikenikäisten hyvää mieltä.

MLL:n ja SPR:n olemassa olevaa toimintaa – mm. kylämummi- ja -vaaritoimintaa, ystävätoimintaa ja seniorikerhoja – voidaan yhdistää Koko Suomi leikkii -hankkeeseen. Samalla kehitetään uudenlaisia vapaaehtoistehtäviä ja osallistumisen mahdollisuuksia eri-ikäisille aikuisille. Toiminnan halutaan tavoittavan laajasti naisten lisäksi myös miehiä.

– Punainen Risti haluaa vapaaehtoistoiminnalla vahvistaa yhteisöjä, jotta kaikilla olisi turvallinen ja hyvä tuki ympärillään. Yhteisöt vahvistuvat ihmisten kohtaamisilla ja yhdessä tekemisellä. Tässä hankkeessa leikki ja mielikuvitus tuovat yhteen lähiyhteisön kaikenikäiset ihmiset, toteaa SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Jo yli kaksi sataa Terhokerhoa

Vuoden 2015 syksyyn mennessä Koko Suomi leikkii -hanke perusti Terhokerhon, kaikille avoimen sukupolvien kohtaamispaikan, jo kahteen sataan kuntaan. Yhteensä Terhokerhoja oli vuoden lopussa jo 241.

Terhokerhoissa tarinoidaan, lauletaan, askarrellaan tai ollaan vaan ja jutellaan. Tärkeintä on lasten ja aikuisten kiireetön yhdessäolo.  Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Kerho kokoontuu yleensä joka toinen viikko ja kokoontumispaikka voi olla kunnasta riippuen esimerkiksi kirjasto, nuorisotalo, museo, palvelutalo, avoin päiväkoti, järjestöjen oma tila tai seurakuntakoti.

Leikkiteema innosti myös uusia vapaaehtoisia: Terhokerhojen ohjaajina aloitti sata uutta ohjaajaa. Uusia vapaaehtoisia löytyi muun muassa juuri eläkkeelle jääneistä, jotka kokeiat, että heillä on vielä paljon annettavaa ja että lasten kanssa yhdessäolo on mielekästä.  Terhokerhoon osallistuminen on myös keino torjua yksinäisyyttä. Lapsille, joiden omat isovanhemmat asuvat kaukana, ne tarjoavat ikäihmisten seuraa.

Kuva Muuramen pilottihankkeesta. Kuvaaja: Kristiina Kontoniemi