Suomen Kulttuurirahasto järjesti syksyllä 2016 laajan toimittajille suunnatun koulutuskokonaisuuden kulttuurijournalismista.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa toimittajille perustiedot eri taiteenaloista ja taustatietoa niiden kriittiseen arviointiin sekä kannustaa keskusteluun kulttuurijournalismin tehtävistä ja yleisön tavoittamisen keinoista. Kantavana ajatuksena oli, että hyvin kirjoitetut tekstit ja muut sisällöt tuovat kulttuurijutuille lisää lukijoita ja sitä kautta parantuvaa näkyvyyttä mediataloissa. Samalla myös itse kulttuuri tulee lähemmäs yleisöään.

Koulutus oli tarkoitettu sekä vakituisessa työsuhteessa oleville toimittajille että freelancereille, kokeneille ja nuoremmille, kulttuuriin suuntaaville yleistoimittajille tai jo erikoistuneille. Edellytyksenä oli jonkinlainen näyttö osaamisesta kirjoittajana tai radio- tai tv-toimittajana ja mielellään kokemusta mediassa työskentelystä.

Kurssi sisälsi paljon kirjoittamista, ryhmätyöskentelyä, erilaisia selvitystehtäviä sekä yleisöyhteistyön ja tapahtumien suunnittelua. Iltaisin käytiin kulttuuritapahtumissa, joiden pohjalta tehtiin harjoitustöitä. Kurssin ohjelma oli niin tiivis, että osallistujat eivät voineet tehdä muuta työtä kurssin aikana. Kurssilaiset saivatkin 10 000 euron verottoman apurahan elinkustannusten kattamiseen.

Kurssin rehtorina toimi VTM, toimittaja Jaakko Lyytinen. Kurssin sisältöä ja opetusta suunnittelivatt ulkopuolisina asiantuntijoina Touko Siltala, Mikko-Olavi Seppälä, Reetta Meriläinen ja Heimo Hatakka. Kurssin luennoijiksi ja työpajojen vetäjiksi kutsuttiin asiantuntijoita laajasti eri aloilta. Kurssilaisten työskentelyn tukena olivat rehtorin ohella myös mentorit, joina toimivat mm. Veera Luoma-aho ja Minna Joenniemi.

Mestarikurssin 2016 osallistujat:
Airola, Laura
Areva, Mari
Hirvonen, Iida Sofia
Kaartamo, Outi
Kanerva, Arla
Karila, Juhani
Kuvaja, Sini
Mykkänen, Erkka
Pennanen, Tiiamari
Pikkanen, Antti
Puumala, Anne
Saarikoski, Sonja
Sundqvist, Janne
Vaarala, Noora
Vanha-Majamaa, Anton

Lisätiedot:

Yliasiamies Antti Arjava, etunimi.sukunimi@skr.fi
Viestintäpäällikkö Annakaisa Tavast, etunimi.sukunimi@skr.fi
Kurssikoordinaattori Maija Karasvaara, etunimi.sukunimi@skr.fi, p. 050 4343 464