Käyttäjät kehittämään julkisia palveluita - Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman hankkeet käynnistyvät

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa on mukana viisi julkisen tai kolmannen sektorin haastetta, joita lähdetään ratkomaan muotoilun keinoin. Muotoilijat hankkeisiin on nyt valittu, ja varsinainen suunnittelutyö käynnistyy työpajojen, havainnoinnin, pienoismallien, sarjakuvien ja yhteisötaiteen avulla. Muotoilijoiden kilpailutusprosessi osoitti, että julkishallinnon ja muotoilijoiden yhteistyöhön kaivataan lisää kokemusta.

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa ja designpääkaupunkivuoden kanssa yhteistyössä toteutettavassa Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa suunnitellaan uusiksi esimerkiksi poliisin ”maijan” sisätilat, vantaalaisen koulun ruokailu ja riihimäkeläisen palvelutalon piha-alue. Tavoitteena on löytää yhteiskuntamme haasteisiin tuoreita ratkaisuja katsomalla niitä uudella tavalla, muotoilun kautta.

Kolme rahalliselta arvoltaan suurinta hanketta kilpailutettiin julkisena hankintana, ja kahteen pienempään valittiin nuoria muotoilijoita ilmoittautumismenettelyn ja markkinointitilaisuuksien avulla. Syksyn tarjouskilpailuissa muotoilijat saivat ideoida, millaisella prosessilla ja työkaluilla hankkeisiin liittyvät toiveet toteutetaan. Muotoilijat valittiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Ohjelman suosio yllätti meidät kaikki. Jokaiseen projektiin ilmoittautui parikymmentä kiinnostunutta muotoilijaa. Koska ratkaistavat haasteet ovat monimutkaisia, etsimme hankkeisiin moniammatillisia muotoilutiimejä ja verkostoja. Hankkeissa on nyt edustettuina kaikki muotoilun alat, ja pääsemme testaamaan monipuolisesti erilaisia muotoilun menetelmiä, ohjelman hankepäällikkö Päivi Hietanen sanoo.

Osallistavan muotoilun keinot käyttöön

Ohjelman muotoiluhankkeille on yhteistä käyttäjiä ja sidosryhmiä osallistava työskentelytapa. Poliisit, koululaiset, palvelutalon asukkaat, aloittavat yrittäjät ja muut hankkeiden asiakkaat saadaan kertomaan tarinoitaan ja osallistumaan esimerkiksi työpajojen, pienoismallien, ideaseinien ja sarjakuvien avulla.

Hankkeiden lopputuloksena syntyy monenlaista muotoilua: tuotteita, palveluja, prosesseja, konsepteja, tiloja ja toimintamalleja. Ratkaisujen käytännön toteutuksesta ja jatkokehittelystä vastaavat hankkeiden omistajat.

Ensimmäiset opit jo saatu

Muotoillut ratkaisut -ohjelman tavoitteena on paitsi ratkoa yhteiskunnan haasteita uudella tavalla, myös rohkaista julkista ja kolmatta sektoria muotoilupalveluiden käyttöön. Ohjelman tarjouskilpailuvaihe paljasti, että muotoilijoiden ja julkishallinnon yhteistyö vaatii vielä harjoittelua.

– Hankintaprosessi osoitti, ettei julkinen hankinta ole muotoilijoille tuttua. Dokumenteissa oli paljon puutteita, ja niitä toimitettiin myöhässä. Tässä on selvästi muotoilukentässä lisäkoulutuksen paikka. Toisaalta runsas osallistujamäärä osoittaa, että julkisen puolen kehitystyö kiinnostaa muotoilijoita, Päivi Hietanen sanoo.

Julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla muotoilupalveluiden käyttö taas on verrattain uutta. Muotoillut ratkaisut -ohjelman tärkeimpiä tehtäviä onkin levittää tietoa muotoilun mahdollisuuksista ja muotoilupalveluiden ostamisesta sekä viedä muotoiluajattelua uusille alueille.
Hankkeiden tulokset valmistuvat talvella 2013. Tulosten raportoinnin ja palautteen kautta tuotetaan muotoiltuja ratkaisuja, jotka voidaan monistaa myös uusiin ympäristöihin.

Ohjelman hankkeet ja valitut muotoilijat

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa ovat mukana seuraavat hankkeet ja muotoilijat:

Poliisiauto työympäristönä – “maijan” muotoilu toimivaksi työ- ja asiakaspalvelutilaksi
Hankkeen omistaja: Poliisihallitus
Muotoilija: NR Design Oy
Muotoilurahoitus: 45 000 euroa

Loft Helsinki – pop up -työskentelytiloja yrittäjille kaupungin tyhjiin tiloihin
Hankkeen omistaja: Helsingin kaupunki, elinkeinopalvelu
Muotoilija: Diagonal Mental Structure Oy
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa

Kouluruokailu rokkaamaan – ruokailun kehittäminen oppilaita osallistaen
Hankkeen omistaja: Vantaan Tilapalvelut Oy ja Vantaan kaupunki
Muotoilija: Design Studio Muotohiomo Oy
Muotoilurahoitus: 40 000 euroa

Kadotetut paikat – paikalliset kulttuurikohteet näkyviksi nuorille
Hankkeen omistaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Muotoilija: Päivi Raivio
Muotoilurahoitus: 25 000 euroa

Hyvän mielen pihapolku – voimauttava piha palvelutaloon asukkaita osallistaen
Hankkeen omistaja: Me Itse Ry Riihimäki, Riihimäen Kehitysvammatuki Ry
Muotoilija: iam design Oy
Muotoilurahoitus: 20 000 euroa

Lisätietoja
Hankepäällikkö Päivi Hietanen, World Design Capital Helsinki 2012, p. 040 738 6438
etunimi.sukunimi@wdchelsinki2012.fi

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman tarkoituksena on saada julkishallinto ja kolmas sektori käyttämään muotoilijoiden työtä entistä laajemmin. Ohjelmassa on mukana viisi eri hanketta, joiden kautta muotoilulle etsitään uusia hyödyntämisalueita erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on luoda muotoilun keinoin monistettavia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan ihmisten jokapäiväistä elämää. Rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelma toteutetaan yhteistyönä designpääkaupunkivuoden kanssa.