Suomen Kulttuurirahaston pientalohanke

Suomen Kulttuurirahasto
Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio
etunimi.sukunimi@skr.fi, 040 5366580

Fiskars Oyj
Kiinteistöjohtaja Kari Selkälä
etunimi.sukunimi@fiskars.com, 040 6832165

Vivola Oy
Toimitusjohtaja Jorma Katainen
etunimi.sukunimi@vivola.fi, 040 0931665

Yrkesakademin i Österbotten
Projektledare Bror Jacobson
etunimi.sukunimi@yrkesakademin.fi, 050 3306064

 
Pientalot, arkkitehdit

Arkkityyppi: Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit Oy, arkkitehti Kirsti Sivén
www.arksi.fi

Noppa: Avanto arkkitehdit Oy, arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara
www.avan.to

Sydän ja puu: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, arkkitehti Anders Adlercreutz
www.a-konsultit.fi

Villa Finland: Efem arkitektkontor AB, arkkitehti Helena Westholm
www.efemarkitektkontor.se

Villa Neore: Sweco architects AB, arkkitehti Erika Wörman
www.sweco.se/sv/sweden/tjanster/arkitektur-och-planering/arkitektur/

 
Pientalohankkeen ohjausryhmä

Severi Blomstedt
Risto Pesonen
Riitta Raatikainen
Matti Sintonen
Jaakko Tapaninen
Tomas Landers, Fiskarsin Kiinteistöt
Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
Kristiina Rintala, Suomen Kulttuurirahasto
Veli-Markus Tapio, Suomen Kulttuurirahasto