Apurahoja myönnetään keskusrahastosta ja maakuntarahastoista. Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle ja 17 maakuntarahastolla on yhtenäinen hakuaika tammikuussa.

Post doc -tutkimukseen ulkomailla haetaan apurahoja säätiöiden yhteisen apurahapoolin kautta.

Taide²-apuraha on tarkoitettu taiteen alan suurimittaisiin hankkeisiin.

Argumenta-rahoitusta voivat hakea yliopistojen laitokset ja tieteelliset yhteisöt.

Kulttuurirahastosta voi myös hakea apurahoja taiteelliseen työskentelyyn ulkomailla erillisen haun kautta. Ohjeet residenssikohteisiin hakemisesta sekä liikkuvuusapurahoista löytyvät Hakuohjeet-osiosta.

Soitinkokoelmasta myönnetään vuosittain jousisoittimia lainaan viiden ja kolmen vuoden laina-ajoiksi.

Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit koululaisten kanssa tapahtuvaan arkeologiseen työskentelyyn.

Kulttuurirahasto rahoittaa opintoja kansainvälisissä UWC-lukioissa.