Seuraava hakuaika on 10.-31.8.2018.

Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin,voman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella. Ensimmäiset Mullankaivajat-apurahat olivat haettavana syksyllä 2017 ja apurahoja myönnettiin yhteensä 215 000 euroa yhdeksälle hankkeelle. 

Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit, näiden muodostamat työryhmät tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi museot tai arkeologiset seurat. Yksittäisen hankkeen vetäjänä tulee toimia vähintään maisterin tutkinnon suorittanut arkeologi, jolla on mielellään kokemusta yhteisöarkeologisista hankkeista ja/tai yleisökaivauksista. Työryhmää voi täydentää muilla jäsenillä tarpeen mukaan, esim. pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen vetäjä vastaa yhteistyöstä kouluihin, jotka eivät siis voi toimia hankkeen hakija- tai vastuutahona.

Yhden apurahan suuruus voi olla 5 000–30 000 euroa ja hankkeita rahoitetaan 5–10 vuosittain. Päätökset myönnöistä julkistetaan joulukuussa 2018. Hankkeiden toteutuksen tulee ajoittua lähtökohtaisesti vuodelle 2019.

Hankkeita arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:

  • opetuksellisen sisällön laatu etukäteisvalmistelun, työskentelyjakson sekä jälkitöiden osalta
  • huolellinen hankesuunnitelma ja budjetointi
  • hankkeen arkeologinen relevanssi ja kiinnostavuus
  • yhteisöarkeologinen ymmärrys hankkeessa
  • viestinnän suunnitelmallisuus hankkeeseen osallistujille ja laajalle yleisölle

Lue hakuohjeet täältä.

Kulttuurirahasto järjesti hakuun liittyen seminaarin yhteisöarkeologiasta Helsingin yliopiston Porthaniassa 29.9.2017. Linkin seminaarin Youtube-videotallenteeseen löydät  täältä.