14. Yrjö Reenpää -luento pidettiin maanantaina 22. syyskuuta 2008 klo 17.00 Helsingin yliopiston juhlasalissa, Aleksanterinkatu 5. Prof. Edna Ullmann-Margalitin luennon aiheena oli Big Decisions and Difficult Choices. Luento oli yleisölle avoin.

Edna Ullmann-Margalit on israelilainen filosofi, joka toimii professorina Hebrew University of Jerusalemissa. Hänen julkaisunsa käsittelevät muun muassa analyyttistä filosofiaa, yhteiskuntafilosofiaa, tieteen filosofiaa ja päätöksenteon teorioita.

Päätöksenteon teoriaa sovelletaan yleensä "keskisuuriin", tavallisiin valintoihin. Professori Ullmann-Margalit esittää, että kaksi ääripäätä - yhtäältä erittäin "pienet" päätökset ja toisaalta erittäin "suuret" päätökset - haastavat sekä tavallisen päätöksentekoteorian että rationaalisen valinnan teorian.

14. Yrjö Reenpää -luennossa Ullmann-Margalit tarkasteli suuria henkilökohtaisia päätöksiä, joita hän luonnehti uudistaviksi ja peruuttamattomiksi. Hän pohti, missä mielessä voimme olla rationaalisia niitä tehdessämme. Hän erotti suuret päätökset kahdesta kutkuttavan samantyyppisestä mutta merkittävällä tavalla erilaisesta ilmiöstä, konversiokokemuksesta ja "ajautumisesta".

Ullmann-Margalit pohti lisäksi, tarkoittaako suuri päätös aina myös vaikeata valintaa. Lopuksi hän erotti normatiivisen näkökulman eli sen miten meidän pitäisi lähestyä suuria päätöksiämme empiirisestä näkökulmasta eli siitä miten ihmiset tosi asiassa käsittelevät niitä. Ullmann-Margalit esitti vaihtelevia keinoja, joihin ihmiset turvautuvat yrittäessään selviytyä vaikeista valinnoista yleensä ja erityisesti suurista päätöksistä. Näitä ovat mm. pakeneminen, kieltäminen ja pienet askeleet.

Ullmann-Margalitin viimeisin kirja on Out of the Cave: A Philosophical Inquiry into the Dead Sea Scrolls Research (2006). Hänen aikaisempiin teoksiinsa kuuluvat The Emergence of Norms (1977) ja Reasoning Practically (1999).

Lisää Yrjö Reenpää -luennoista