Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä keväänä apurahoina ja opintostipendeinä yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa.

Tästä rahamäärästä 40 000 euroa jaetaan vasta touko-kesäkuun vaihteessa opintostipendeinä varsinaissuomalaisille, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa menestyneille ylioppilaille ja lahjakkaille Turun konservatorion opiskelijoille.

Tämän vuoden suurimman apurahan, 40 000 euroa, Varsinais-Suomen rahasto myönsi Pitkäjärven taide ja kulttuuri ry:lle, joka sai tukea Paimionjokilaakson kulttuurimaiseman dokumentointiin sekä aiheeseen liittyvän näyttelyn ja symposiumin toteuttamiseen. Paimionjokilaakso on maan vanhimpia kulttuurimaisemia, jonka pitkän aikavälin muutosta perinteisestä maatalousmaisemasta modernin viljelyteknologian alueeksi hanke tuo esiin kuvataiteen, kuvanveiston ja mediataiteen keinoin. Hankkeen näyttely järjestetään Someron Kivimeijerissä.

16.5.2017 Naantalissa pidetyssä vuosijuhlassa jaettiin apurahoja yhteensä 88:lle tieteen, taiteen ja muun kulttuurin edustajalle. Lisäksi maakuntarahasto ojensi 10 000 euron palkinnon turkulaiselle toimittajalle Jouko Grönholmille.

Kilpailu apurahoista on kovaa. Määräaikaan mennessä Varsinais-Suomen rahastoon tuli yhteensä 1 084 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 18 miljoonaa euroa. Hakemuksista vain noin 8 prosenttia läpäisi seulan. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. Vuoden työskentelyn mahdollistavia apurahoja myönnettiin 18 kappaletta ja 6−11 kuukauden työskentelyapurahoja 27 kappaletta. Muut apurahat osoitettiin lyhyempiin työskentelyjaksoihin tai erilaisten hankkeiden kuluihin.

Palkinto ansiokkaasta toimittajan työstä

Varsinais-Suomen rahaston hoitokunta palkitsi toimittaja Jouko Grönholmin arvostetusta journalistin työstä sekä kulttuuriarvojen esiintuomisesta. Grönholm on Turun historian ja turkulaisen kirjallisuuden tunnustettu asiantuntija ja kirjallisuuskriitikko. Vuosijuhlassa palkinnon ojentanut rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Hannu Salmi totesi Grönholmin lisäksi profiloituneen Baltian ja erityisesti Viron kulttuurin ja kirjallisuuden tuntijana.

Vuosijuhlan teemana itsenäisyys

Varsinais-Suomen rahaston vuosijuhlan teemaksi oli tänä vuonna valittu itsenäisyyden juhlavuosi. Juhlapuheessaan Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Riitta Pyykkö valotti teemaa ajankohtaisella otsikolla ”Oma kieli, oma ääni”. Taiteilijat Ishmael Falke ja Sandrina Lindgren esittivät juhlassa kohtauksen teoksesta ”Trafika”. Juhlan musiikkiohjelmasta vastasivat Kuninkaantien muusikot ja sopraano Tuuli Lindeberg otteilla teoksesta Marc’Antonio e Cleopatra.

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen rahaston asiamies Timo Vuorisalo, etunimi.sukunimi@skr.fi

 

Varsinais-Suomen rahaston nettisivut

Myönnetyt apurahat