Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yhteensä 1 165 000 euroa. Haku käynnistyy tiistaina 10. tammikuuta ja päättyy perjantaina 10. helmikuuta. Apurahoja voidaan myöntää Varsinais-Suomessa tehtävään tai tätä maakuntaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.

Suurin osa Varsinais-Suomen rahaston apurahoista osoitetaan taiteilijan tai tieteentekijän kokopäiväiseen työskentelyyn. Näiden apurahojen lisäksi rahoitusta myönnetään erilaisten kulttuurihankkeiden kuluihin. Yhdelle maakunnallisesti merkittäväksi katsottavalle kärkihankkeelle myönnetään muita suurempi, noin 40 000 euron rahoitus. Lapsiin ja nuoriin kohdistuviin kulttuurihankkeisiin on varattu vähintään 20 000 euroa.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista kaikille tieteen ja taiteen aloille. Osa 16:sta jakovuorossa olevasta nimikkorahastosta jakaa apurahoja vain tiettyihin, lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätökset apurahojen jaosta tekee rahaston hoitokunta asiantuntijoita kuultuaan. Apurahat julkistetaan rahaston vuosijuhlassa, joka pidetään toukokuussa Naantalissa.
Apurahaa voi hakea vain rahaston verkkopalvelussa osoitteessa www.skr.fi/haku, josta myös löytyvät tarkat hakuohjeet.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Vuonna 2017 maakunnat jakavat apurahoja yhteensä 12 miljoonan arvosta. Keskusrahaston haku on lokakuussa ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa. Samalle hakijalle ei yleensä myönnetä apurahaa kuin yhdestä rahastosta kerrallaan.

Lisätietoja:

asiamies Timo Vuorisalo, etunimi.sukunimi@skr.fi